E-R-C > Test Merkezi > ERC Test Merkezi

ERC Test Merkezi

ERC Test Merkezi olarak sizlere aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.

  • Test sürüşlerinin organizasyonu ve koordinasyonu
  • Yapılan ölçümlerin değerlendirilmesi
  • Araçtaki değişikliklerin araç ve emniyet üzerindeki etkileşiminin değerlendirilmesi
  • Test planları ve şartnamelerinin oluşturulması
  • Kontrol ve test talimatlarının oluşturulması
  • Test sürüşleri dahil araç testlerinin planlanması ve organizasyonu