E-R-C > Mühendislik > Demiryolu Araçları Tescil Yönetimi

Demiryolu Araçları Tescil Yönetimi

ERC olarak demiryolu araçları (yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, hafif raylı sistem araçları, metrolar, tramvaylar, banliyö trenleri, monoray trenleri) tescili alanında sizlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Aracın ulusal veya uluslararası tescil yönetiminin gerçekleştirilmesi / desteği
  • Tescil sürecinin koordinasyonu
  • Ulusal makama sunulmadan önce oluşturulan dokümanların gözden geçirilmesi
  • İspat planlarının değerlendirilmesi (teknik dokümanlar, doğrulama ve test faaliyetleri, bilirkişilik vb.)
  • NoBo, DeBo, AsBo, Test Merkezi, Bilirkişiler/Uzmanlar ile iletişimlerin kurulması ve koordinasyonu
  • Tip değişiklerinin organizasyonu ve tescil desteği
  • Araçların kabulünün organizasyonu ve desteği