E-R-C > Belgelendirme > ERC NoBo

ERC NoBo

„Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi“, kısaca TSI, demiryolu araçlarının sahip olması gereken gereksinimleri içerir. TSI, demiryolu sisteminde tescil sürecinin temelini oluşturur. Ancak tescil sürecinde ulusal gereksinimlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

TSI gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığını NoBo (Notified Body/Onaylanmış Kuruluş) kontrol eder ve eğer gereksinimler yerine getirilmiş ise NoBo „Doğrulama Sertifikası“ düzenler.

ERC NoBo 2008/57/AT direktifine göre aşağıdaki TSI’lara göre belge düzenler:

  • LOC & PAS TSI (Lokomotifler ve Yolcu Vagonları) (1302/2014/EU)
  • WAG TSI (Yük Vagonları) (321/2013/EU)
  • NOI TSI (Gürültü) (1304/2014/EU)
  • SRT TSI (Demiryolu Tünellerinde Emniyet) (1303/2014/EU)
  • PRM TSI (Engelli/Hareket Kısıtlamasına Sahip İnsanlar) (1300/2014/EU)
  • CCS TSI (Kontrol, Kumanda ve Sinyalizasyon) (2016/919/EU)