E-R-C > Belgelendirme > ERC ISA

ERC ISA

Demiryolu sistemlerinin ve alt sistemlerinin belirlenen emniyet gereksinimlerine göre bağımsız değerlendirmesi

Demiryolu Sistemleri;

  • Altyapı
  • Araç
  • Sinyalizasyon
  • Elektrifikasyon

Alt Sistemler;

  • Fren sistemleri
  • Emniyet sistemleri
  • Elektronik sistemler
  • İletişim sistemleri

Ürün geliştirme ve kurulumunun ilgili CENELEC standartlarına göre bağımsız değerlendirmesi

Demiryollarında geliştirilen emniyet ile ilgili yazılımların EN 50128’e göre bağımsız değerlendirmesi