E-R-C > Belgelendirme > ECM Belgelendirmesi

ECM Belgelendirmesi

Bakımdan Sorumlu Kuruluş“, kısaca ECM, 2004/49/EC de tanımlanmıştır. Bu kuruluşlar araçların bakımından ve sonrasında bakım ile emniyetli çalışmasından sorumludur ve araçların bakımını, araca özel bakım kurallarına, ilgili TSI’a ve yürürlükte olan diğer mevzuata uygun olarak yapar ve bu araçlar ulusal veri tabanına kayıt edilir.

Tüm işletmecilerin araçlarına, şebekede kullanılmadan önce, bakımdan sorumlu bir kuruluşun belirlenmiş olması zorunludur. Bakımdan Sorumlu Kuruluşlar bakımı ya kendi yapar ya da sözleşmeli olan bir diğer bakım kuruluşlarına yaptırabilir.

Yük vagonların da ise Bakımdan Sorumlu Kuruluşun onaylanmış ECM Belgesine sahip olması zorunludur.
ERC firması olarak sizlere 445/2011/EU düzenlemesine göre ECM konusunda eğitim ve belgelendirme hizmetleri sunuyoruz.