E-R-C > Mühendislik > RAMS Yönetimi ve Fonksiyonel Emniyet

RAMS Yönetimi ve Fonksiyonel Emniyet

ERC olarak Demiryolu RAMS Yönetimi ve fonksiyonel emniyet alanında sizlere aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • EN 61508, EN 50126/29 ve CSM 402/2013/EU’ya göre tehlike ve risk analizleri
  • FTA ve FME(C)A metotları ile niteliksel ve niceliksel emniyet analizleri
  • EN 50129’a göre araç bileşenleri/alt sistemleri veya tüm araç için fonksiyonel emniyet ispatlarının yapılması
  • Demiryolu aracı tehlikeleri için emniyet bütünlük seviyelerinin belirlenmesi
  • Teknik değişiklerin emniyet değerlendirmesi (Emniyet İspatları)