E-R-C > Mühendislik > Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi (EYS)

Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi (EYS)

ERC olarak „Emniyet Yönetim Sistemi“, kısaca EYS, konusunda sizlere kuruluş ve belgelendirme desteği vermekteyiz.

  • Mevcut durum analizi
  • Mevcut kalite yönetimi dokümanlarının ve yapısının gözden geçirilmesi
  • EYS konsepti ve uygulama planı geliştirme
  • Ulusal Emniyet Otoritesi ile koordinasyon
  • EYS’nin oluşturulması ve uygulanması
  • Çalışanların eğitimi
  • İç denetim
  • EYS’nin belgelendirilmesi desteği
  • Ulusal Emniyet Otoritesi tarafından yapılacak denetimde destek