E-R-C > Belgelendirme > ERC AsBo

ERC AsBo

ERC AsBo (Bağımsız Değerlendirme Kuruluşu) olarak aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.

402/2013/EU CSM Düzenlemesine göre Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi

Emniyet Planlarının, Tehlike Kütüklerinin ve Emniyet Gereksinimlerinin yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirmesi

Demiryolu araçlarının tedariği veya iyileştirilmesinde Bağımsız Emniyet Değerlendirmesi

Demiryolu araç dosyasının bir parçası olan Emniyet Değerlendirme Raporlarının oluşturulması